đăng ký gọi viettel tháng 50k

Vậy ở đâu cho vay cầm cà vẹt xe không chính chủ.. đang đi trên chiếc xe của bạn, bạn cũng không biết chủ thực sự của chiếc xe bạn đi nữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày