hạn đổi chứng minh thư

Hiện nay có nhiều ngân hàng đã đưa chương trình mua điện thoại trả. Xem ngay: Vay tiền mặt trả góp ở đâu thủ tục đơn giản nhất hiện nay?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày