ứng dụng gọi xe của viettel các gói mạng của viettel mới nhất

Máy tính bảng iPad Air Wifi 16GB: thông tin giá bán, khuyến mãi, hình ảnh thực tế, tính năng được cập nhật liên tục từ .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày