nhat ky doi toi nguyen ngoc son

Danh sách toàn bộ từ vựng trong chương trình Tiếng Anh lớp 6 + Xem thêm toàn bộ kiến thức Tiếng Anh lớp 6 tại đây: http.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày