lai suat cho vay cua ngan hang

Vay tín chấp tiêu dùng tại VPBank chưa bao giờ đơn giản thế bạn chỉ cần ngồi tại nhà, click. Khách hàng là các cá nhân kinh doanh tại chợ hoặc các tuyến phố hoặc làng nghề. Lãi suất, thời hạn và cách trả nợ khi vay tín chấp tại VPBank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày