tra cmnd ra ma so thue

Chợ online 24/7 Lạng sơn (mua bán - trao đổi - Cũ Người Mới Ta ..vv......) has 18385 members. Buy and Sell Group.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày