chon sim theo tuoi

mọi người khắc phục lỗi dùm nha khi em đang cài bluestacks 3 thì khi tới phần cài đặt thì em lỡ tắt khi em cài lại thì nó ra như thế này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày