tin tuc sao tvb moi nhat

VAY THEO CMND VÀ SHK ( Sổ Hộ Khẩu) Hiện nay trên thị trường duy nhất. có thể cho vay theo CMND và sổ hộ khẩu Đây là hình thức vay tín chấp, chỉ cần. Đáp : Riêng gói vay theo CMND và SHK thì số tiền tối đa vay là 30 triệu đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày