vay tiền bằng hộ khẩu tra cứu khoản vay trả góp fe

Đối với khoản vay tiền mặt, nếu Bên vay không tiếp nhận vốn đã được giải ngân trong. suggested payment date as proposed by Home Credit.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày