dưới 3 triệu nên mua điện thoại gì 2019 lai vay ngan hang phat trien nong thon

Trụ sở Chi nhánh Vietcombank (VCB) Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh - Số 423 - 425 đường Lê Văn Việt - phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - thành phố Hồ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày