tiểu liên ak47 lịch sử trình duyệt ie

Bài viết hướng dẫn các bạn cách bảo mật facebook bằng số điện thoại đã. Bước 1: Các bạn cần đăng nhập vào tài khoản facebook, sau đó chọn mũi tên bên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày