vay có tiền liền hỗ trợ cho vay tiêu dùng

Thấp nhất phải 500.000 đồng mới đủ điều kiện vay theo hợp đồng trả góp HDsaison. Ngoài vay. Hồ sơ tương đối đơn giản, thủ tục nhanh gọn. Không cần. 3.1 Thông tin sai lệch=> hồ sơ từ chối=> quy trình thẩn định kết thúc. 3.2 Hồ sơ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày