cầm thẻ sinh viên lãi suất thấp

Cho đến tận ngày nay, vẫn không có ai chứng minh được nhân vật nửa. Rất nhiều người đã tin vào đó, rằng nàng tiên cá là có thật, nhưng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày