banggia chung khoan vndirect vaytien24h

Ngoài việc siết quy định về hoạt động đòi nợ của các công ty tài chính,. Thực tế hiện tại, các công ty tài chính Việt như FE Credit, Home Credit.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày