vnd to myr

Khi xem tướng mặt của người đàn ông, người xưa chú ý năm bộ phận nổi. vai ngang nhô lên, kiểu tướng này người xưa quan niệm rằng nếu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày