hàng hóa đặc biệt

Bạn đang xem việc từ 1 đến 10 của 284 việc làm ktv vật lý trị liệu. Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Trị Liệu. Công Ty Cổ phần Thực phẩm Và Dịch Vụ My Way.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày