vay trung hạn là mấy tháng

... 31/01/2019 · Dịch vụ Internet Banking · Dịch vụ Mobile Banking 2018 · Dịch vụ SMS thông báo số dư tiết kiệm.. Với mức lãi suất ưu đãi, ổn định bạn sẽ yên tâm tận hưởng cuộc sống với ngôi nhà mình sở hữu.. Khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định đủ khả năng trả nợ Eximbank.. Giải ngân ngay khi có nhu cầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày