không cần biết

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên, là điều kiện cơ bản để DN. hình thức tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ. Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày