tu vi tron doi tuoi at ty - tu vi tron doi tuoi at ty:

TBCKVN – Tại nước ngoài, việc gửi tiết kiệm ngân hàng bằng vàng rất phổ biến.. Lãi suất sẽ tính trên giá vàng và phần tiền lãi thì được tính theo giá mua vào và. Quý khách gửi tại chi nhánh ngân hàng nào thì rút tiền hoặc chuyển. Thậm chí, bạn sẽ phải trả cho ngân hàng khoản phí giữ hộ nhất định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày