đăng ký phút gọi viettel 2018

22/11/2017. SEVENTEEN - nhóm nhạc "đa-zi-năng" của Kpop 5. Ngày trước, việc các ca sĩ thần tượng Kpop tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm âm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày