nguoi muon mang da den truoc remix nhu y vay tiền bằng thẻ tín dụng

Khách hàng có cơ hội được vay vốn với điều kiện vay tín chấp Vietcombank cực. các điều kiện vay vốn từ ngân hàng sẽ tạo ra các rào cản nhất định, làm cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày