dk sms viettel 2018

Mời bạn cùng TBTVN xem hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình ngay sau đây nhé!. gắn với mã BHXH, còn số sổ hộ khẩu gắn với thông tin kê khai nhân khẩu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày