đến điện máy xanh

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam tuyển QC Telesales tại Hồ. Lắng nghe các cuộc gọi được thực hiện bởi nhân viên, đánh giá chất lượng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày