hop dong tinh yeu trong 6 thang

BẠN ĐANG MUỐN MUA XE? Bạn chưa có đủ tiền - Hoặc bạn chưa có tiền. Không sao! CHƯA CÓ TIỀN VẪN CÓ XE Với chương trình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày