đăng nhập viettel trả sau

Tin tức và dữ liệu kinh tế, tài chính, chứng khoán Việt Nam, Lào, Campuchia và quốc tế.. Những chính sách mới giúp ngành ngân hàng ổn định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày