vay tien mua dat co nen khong

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN Tải về Ấn vào đây để tạo hợp. Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày