vay tien mat khong tham dinh nha tuyển dụng fpt software đà nẵng

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai và của huyện Long Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày