so chung minh thu ha noi đổi tiền india sang việt nam

NGHE ĐI RỒI KHÓC (Phần 3) - Tuyển Tập Những Bài Nhạc Rap Hay Và Buồn. Những bản Acoustic thời 8x 9x hay nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày