ky duyen trong gio tap 23

(Trả góp: Mua hàng trực tuyến). Khuyến mãi cùng nhóm. (Trả góp: Mua sắm trực tuyến). Xem thêm. Take Camera (Trả góp: Máy ảnh).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày