cách lâu xuất

Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. khách hàng Nhật bản_Japan desk) Hội sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, cụ thể:. đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày