đăng ký lắp mạng internet viettel

Sinh viên có thể sử dụng các mẫu đơn từ theo mẫu của nhà Trường như sau: - Mẫu đơn Phụ lục I Hỗ. Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV *. - Đơn xin học lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày