lãi suất vay ngân hàng đông á 2018

Tài khoản lưỡng tính là những tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên nợ. Khi trình bày trên bảng cân đối kế toán là mã số 131 hoặc 211 tùy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày