muốn có con trai thì ăn gì

Cách dạy con tính nhẩm của người Nhật khá phong phú, giúp trẻ thực hiện các phép tính một cách nhanh chóng và giảm đang kể thời gian.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày