vay tin chap theo luong ngan hang sacombank

Tra cứu tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 24-10-2018, thông tin cập nhật tỷ giá mới nhất của Vietcombank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày