gói nhắn tin mobi

BHXH TP Hồ Chí Minh: Thông báo BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành danh sách cơ sở KCB quý... BHXH TP Hà Nội: Triền khai giao dịch điện tử chế độ ngắn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày