vay theo sim viettel là sao

Vay vốn ngân hàng thế chấp sổ hồng là hình thức người đi vay dùng. Sổ đỏ là mẫu cũ, sổ hồng là mẫu mới, nên cả hai sổ đều có giá trị pháp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày