công thức tính c - công thức tính c:

Các bạn có thể xem thêm các cách sử dụng bình shisha khác.. cung cấp một lớp phủ không dính để chuẩn bị thức ăn và làm sạch dễ dàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày