vay bang luong agribank

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “10 PHÚT DUYỆT VAY – CẦU LÀ ĐƯỢC NGAY. vụt qua, biết bao dự định tài chính cho năm mới đang ngổn ngang trước mắt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày