bang b ang

Điều 60 Luật BHXH năm 2014: Không trợ cấp BHXH 1 lần cho công nhân,. Nếu NLĐ lĩnh BHXH một lần sẽ không đủ điều kiện hưởng chế độ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày