mã giảm giá trên điện máy xanh

Công thức đơn giản của cách tính lãi suất thực là :. Lãi suất thực hậu nghiệm (ex-post real interest rate) là sau khi hết một năm rồi, người ta.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày