cách đăng ký chương trình khuyến mãi của viettel

Dựa trên XHTD của các hãng định mức tín nhiệm (credit rating agency CRA), các khoản nợ có thể xếp vào mức đầu tư (investment grade) hay đầu cơ/không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày