truyện bạo tiếu sủng phi full

Nếu đang thắc mắc mơ thấy tiền đánh số mấy, đặc biệt khi nhìn rõ thấy mệnh số của nó như kể trên. Bạn hãy thử mạnh dạn áp dụng xem sao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày