tbbank hay chung minh dung yeu loi

(Áp dụng đối với thu thập hồ sơ thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng Khách hàng Pháp. Trước khi giải ngân. Sau khi giải ngân. A. HỒ SƠ PHÁP LÝ (Bên vay):. 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày