tổng đài homecredit 1800

Tổng hợp các câu thành ngữ tiếng Anh thường dùng trong giao tiếp hàng ngày.. không bao giờ được diễn giải chúng theo văn nói (nghĩa là dịch từng từ một) – một. Vậy nên nghĩa bóng của cụm từ này mang hàm ý chỉ một người nào đó nhai đi nhai lại điều gìhay một sự việc gì đó cứ lặp đi lặp lại y như.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày