fecredit.com toi tra cho nguoi loi yeu thiet tha

Một khoản vay thế chấp 200 triệu trong vòng 5 năm có lãi suất khoảng 6 - 9% mỗi năm. Tùy vào mục đích vay, các ngân hàng cũng sẽ đưa ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày