vay tiền bằng cmnd và hộ khẩu photo máy tính để bàn thế giới di dộng

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho người đi xuất khẩu lao động . Vay tín chấp đi xkld như thế nào . làm sao để vay vốn đi xuất khẩu nhật bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày