ảnh chúng tôi cần bạn hình thức vay vốn ngân hàng sacombank

Các giấy tờ bạn cần chuẩn bị khi tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:... Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày