cửa hàng viettel q7

PagesBusinessesLocal ServiceBusiness ServiceCho vay bốc họ hà nội. kinh doanh và văn phòng tại hà nội ( Hỗ trợ cho tất cả công dân trên toàn việt nam ).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày