vay tiền ngân hàng tiêu dùng

Thủ tục vay vốn đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng. 3.. Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày