tgdd laptop

Trong cuộc sống, hẳn là ai cũng từng trải qua ít nhất một lần phải vay. Vì vậy, nếu không biết cách trả nợ thông minh, bạn có thể…. Trước hết, có những con số bạn cần biết trước khi bắt đầu hành trình đầy khó khăn này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày